Obec Kostelní Vydří
Kostelní Vydří

Volby 2023

29.11.2022 

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

 

Obec Kostelní Vydří má pro volbu Prezidenta  České republiky konané ve dnech 13 a 14.1 2023 (I kolo) případné druhé kolo ve dnech 27. a 28.1.2023 jeden volební okrsek se sídlem:

Kostelní Vydří 4, 380 01 Dačice

 Miloslav Fiala v.r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.12.2022

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky

 

Starosta obce Kostelní Vydří  oznamuje:

  1. Volba prezidenta  České republiky se uskuteční :

                   1. den 13.1.2023  od 14:00 h    do 22:00 h

                    2. den 14.1.2023 od 08:00 h   do 14 :00 h

                   Případné druhé kolo:

                    1.den 27.1.2023 od 14:00 h     do 22:00h

                    2. den 28.1.2023 od 08:00h     do 14:00h

  1. Místem konání voleb:

Volební místnost pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu

 

Okrsek č.1

Budova hasičské zbrojnice

Společenská místnost

Kostelní Vydří 4

 

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.

Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určenému pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu volební komise hlasování neumožní.

K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.

Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději 3 dny před dnem voleb. V den voleb volič může hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 

             Miloslav Fiala v.r

----------------------------------------------------------------------------------------------------

29.12.2022

Následující informace se vztahují pouze na ty voliče, kteří jsou v období voleb prezidenta republiky (řádný termín prvního kola ve dnech 13. a 14. ledna 2023 a druhého kola 27. a 28. ledna 2023) v izolaci nebo v karanténě z důvodu nemoci Covid-19. Ostatní voliči (bez nařízené izolace či karantény, anebo v izolaci či v karanténě z jiných důvodů) hlasují podle podmínek stanových zákonem č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky. Úvodní informace Zákonem č. 411/2022 Sb" o zvláštních způsobech hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023 (dále jen "zákon"), byly upraveny podmínky pro hlasování těch voličů, kteří by se hlasování nemohli zúčastnit vzhledem k nařízené izolaci nebo karanténě z důvodu nemoci Covid-19. Zákon zavedl dodatečné způsoby hlasování, a to hlasování prostřednictvím volebního stanoviště (drive-in), a hlasování do zvláštní přenosné volební schránky. Pokud v rozhodné době bude mít volič nařízenou izolaci nebo karanténu z důvodu nemoci Covid-19, může využít některého z následujících způsobů zvláštního hlasování: . hlasování na volebním stanovišti (drive-in) ve středu před volbami 11 ledna, resp. 25. ledna v případě druhého kola, od 8:00 do 17:00 na určeném místě, a to bez předchozího objednání. . hlasování do zvláštní přenosné volební schránky (vždy v pátek a v sobotu v termínu voleb), a to na základě předchozí telefonické žádosti o její přistavení, a pouze tehdy, pokud se volič z vážných důvodu nemohl dostavit na volební stanoviště. Hlasování na volebním stanovišti je zákonodárcem preferovaný způsob hlasování. Z toho důvodu Vás žádáme, abyste v případě, kdy jste dostatečně mobilní, využili přednostně hlasování na těchto volebních stanovištích (drive-in) přímo z osobního automobilu nebo motocyklu. Hlasování na volebním stanovišti (drive-in) Kdo může hlasovat Na hlasovacím stanovišti může hlasovat každý volič, který má trvalý pobyt v okrese, pro které bylo stanoviště zřízeno, anebo mu byl vydán voličský průkaz, a kterému byla nařízena izolace nebo karanténa z důvodu onemocnění Covid-19. Hlasování není nutné oznamovat dopředu, postačuje přijet na příslušné místo automobilem nebo na motocyklu, kde bude voliči po prokázání totožnosti a splnění podmínek umožněno hlasování. Kdy bude hlasování probíhat Hlasování bude robíhat ve středu 11. ledna 2023 od 8:00 do 17:00. Pokud se bude konat druhé kolo bude se hlasování konat ve středu 25. ledna 2023 taktéž od 8:00 do 17:00. Jak bude hlasování probíhat . volič přijede na hlasovací místo dle místa svého trvalého pobytu (např. pokud má trvalý pobyt v obci v okresu Tábor, může hlasovat pouze na stanovišti v Táboře); v případě, že voliči byl vydán voličský průkaz toto omezení neplatí, a volič může hlasovat i na jiném hlasovacím místě, . volič neopouští automobil, po celou dobu je v něm, a řídí se pokyny komise pro hlasování, . komise ověří totožnost voliče, a to prostřednictvím platného občanského průkazu nebo platného pasu (ověření totožnosti jiným způsobem, například řidičským průkazem, není přípustné), . komise ověří, zda volič splňuje podmínky pro zvláštní způsob hlasování (zda mu byla nařízena izolace nebo karanténa z důvodu onemocnění Covid-19); volič se prokáže potvrzením vydaným poskytovatelem zdravotních služeb nebo rozhodnutím krajské hygienické stanice anebo jiným věrohodným způsobem, popřípadě vyplní a vlastnoručně podepíše před komisí pro hlasování čestné prohlášení, zeje v karanténě nebo izolaci; za osobu v izolaci se považuje též osoba, která se prokáže věrohodným listinným nebo elektronickým potvrzením o pozitivním výsledku testu na přítomnost viru způsobujícího onemocnění, . následně bude voliči vydána úřední obálka, bude mu určen prostor pro úpravu hlasovacího lístku, a následně umožněno hlasování do volební schránky, . po vložení hlasu do schránky volič opouští stanoviště dle pokynů členů komise pro hlasování. Místa pro hlasování na volebních stanovištích Pro jednotlivé okresy byla určena následující místa, v nichž se ve středu 11. ledna (a případně také ve středu 25. ledna) uskuteční hlasování drive-in způsobem. Vždy jde o areály Správy a údržby silnicjihočeského kraje v okresních městech. Volební stanoviště budou řádně označena. olební stáno iště pro okres Jindřichův Hradec: reál Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závod Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126 Hlasovací místo se nachází po pravé straně za vjezdem do areálu, za přístřeškem pro parkování automobilů. Vjezd je z ulice U Dolního Skrýchova, v blízkosti křižovatky ulic Jarošovská a U Dolního Skrýchova. Souřadnice místa: 49. 1545206N, 15. 0144122E Odkaz:htt s://ma .cz/za klad ni?x=15.0144122& =49.1545627&z=17&source=coo r&id=15. 0144122%2C49. 1545206

------------------------------------------------------------------

9.1.2023

Dnem 11.1.2023 končí lhůta  pro osobní podání žádostí o vydání voličského průkazu.

 

 

Volby 2023

Mobilní aplikace

 

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:11
TÝDEN:283
CELKEM:359981